Kalite Politikamız

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan kalite yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

  • Kaliteli hizmet sunmayı,
  • Etkin ve teknolojik çözümler üretmeyi,
  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı,
  • Sorumlu olduğumuz yasalara, mevzuatlara tavizsiz uymayı,
  • Ürün ve hizmet sunduğumuz çözüm ortaklarımız ve çalışanlarımızı varlık kaynağı kabul etmeyi,
  • Kalite yönetim sistemini şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirme sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarımıza sunacağımız bilgi ve eğitim süreçleri yardımıyla; kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimseteceğimizi,
  • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde, olası tehlikelerle ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak, iş kazası önleme kültürünü yerleştireceğimizi,
  • Çevresel boyutları belirlemeyi; çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit edip, sürekli güncellemeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çalışmaları eksiksiz yapacağımızı taahhüt ederiz.