BPO ve Danışmanlık

Uzman Personel Kiralama

Kod-A, kurum ve işletmelere; iş süreçleri yönetiminde dış kaynak kullanımı (outsourcing) imkanı sunmaktadır. Bu kaynaklardan bazıları BPO ve danışmanlık hizmetidir.

Servis büro ve fiziksel arşiv projeleri ciddi bir iş gücü gerektirmektedir, ancak bu iş gücüne ihtiyaç süreklilik arz etmez. Sektöründe pazar lideri olan Kod-A, alanlarında uzman ve tecrübeli çalışan kadrosuyla, kurum ve şirketlerin geçici personel ihtiyaçlarını karşılar. Kod-A personel kiralama (BPO) hizmetinin yanı sıra donanım, yazılım, iş süreçleri yönetimi ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

BPO hizmeti kapsamında Kod-A’dan temin edilen personellerin hepsi kendi alanlarında uzman olup, kurum ve işletmelere özel tarayıcılarıyla birlikte giderler. İşi mümkün olan en kısa sürede ve en kaliteli şekilde tamamlayan Kod-A personeli, talep edilmesi durumunda hizmet verdiği kurumun çalışanlarına da eğitim verir. Bu sayede Kod-A’dan hizmet alan kurum ve işletmeler, kendi personelini de bu alanda kalifiye hale getirebilir.

 

 

Kod-A tarafından verilen BPO hizmetlerinin sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

  • Süreç alanında uzman ve sektörünün lideri Kod-A tarafından yürütülür.
  • Doğru bir ekip kurma sürecinde harcanacak zaman ve efordan tasarruf sağlar.
  • Geçici bir süre için gerekli olacak özel tarayıcı ve gerekli diğer ekipman maliyetlerinden tasarruf sağlar.
  • Bu iş için temin edilecek personelin özlük işlemleri için gereken iş gücü ve zamandan tasarruf sağlar.
  • Geçici personel olarak işe alınan çalışanların tam zamanlı iş bulmaları durumunda işi bırakma riskleri vardır.
  • Ayrıca projenin son aşamalarında motivasyonlarının ciddi biçimde düştüğü gözlenmektedir. Kod-A tarafından verilen BPO hizmetinde, iş süreçleri başından sonuna kadar istikrarlı şekilde yürütülür.
  • Personel temini hizmet bedeli olarak kesilecek fatura gider olarak gösterilir, vergi avantajı sağlar.
  • Firmaların kullandığı sistemler optimize edilir, iş süreçleri daha rahat yönetilebilir, raporlanabilir hale getirilir; verimlilik artışı sağlanır.

 

 

Danışmanlık

Kurum ve şirketlerin bir kısmı, yasal zorunluluk ya da başka nedenlerle, fiziksel arşiv ve arşiv dijitalleştirme projelerini kendi bünyelerinde kendi personeliyle yapmak istemektedirler. Kod-A bu durumdaki kurum ve şirketlere, projenin başından sonuna kadar, uzman proje yöneticisi desteği ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Danışmanlık hizmeti alan firmalarda yazılım, donanım ve ekipman eksiliği olması da muhtemeldir. Kod-A’nın uzman proje yöneticileri danışmanlık verdikleri firmaların eksiklikleri tespit edip, bu eksikliklerin en uygun (optimum) şekilde giderilmesi noktasında da gerekli önerilerde bulunur.

Danışmanlık hizmeti veren uzman personelimiz talep edilmesi durumunda kendisinden sonra iş sürecini yönetmesi düşünülen kurum personeli ya da personellerine gerekli eğitimleri, iş süreçleri yönetimi esnasında pratik ve teorik olarak verir.