Hizmet

BPO ve Danışmanlık

Uzman Personel Kiralama Kod-A, kurum ve işletmelere; iş süreçleri yönetiminde dış kaynak kullanımı (outsourcing) imkanı sunmaktadır. Bu kaynaklardan bazıları BPO ve danışmanlık hizmetidir. Servis büro ve fiziksel arşiv projeleri ciddi

Arşiv Dijitalleştirme

Dijital arşiv, en basit tanımı ile basılı olan materyallerin dijital ortama aktarılmış halidir. Var olan fiziksel materyallerin korunması ve saklanması için dijital arşive ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital arşivleme, son derece titizlikle