Hizmet

BPO ve Danışmanlık

Uzman Personel Kiralama Kod-A, kurum ve işletmelere; iş süreçleri yönetiminde dış kaynak kullanımı (outsourcing) imkanı sunmaktadır. Bu kaynaklardan bazıları BPO ve danışmanlık hizmetidir. Servis büro ve fiziksel arşiv projeleri ciddi

Arşiv Dijitalleştirme

Şirket ve kurumlara ait evraklarının, kitapların, yazışmaların, ciltli evrak ve benzeri tüm dokümanların taranıp, veri girişine tabi tutularak bilgisayar ortamına aktarılması işine arşiv dijitalleştirme adı verilir. Arşivlerinizi dijital ortama aktarmak