Blog

Fiziksel Arşivleme (Fiziki Arşiv) Hizmeti

Fiziksel Arşivleme (Fiziki Arşiv) Hizmeti

Şirket ve kurumların faaliyetleri esnasında ürettikleri dokümanların önemli bir bölümü fiziksel olarak saklanması yani arşivlenmesi gereken belge / evrak sınıfındaki dokümanlardır. Bu dokümanların tasnif edilmesi, dosyalanması, kutulanması, dijital ortama aktarılması

Arşiv Tarama

Arşiv Tarama, şirket ve kurum arşivlerinin taranarak dijital ortama aktarılmasıdır. Yani arşiv dijitalleştirme sürecinde verilen servis büro hizmetlerinin en önemli adımı olsa da, bu süreç sadece belgelerin taranıp dijital ortama

Dijital Arşivleme Nedir?

Teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi arşivcilik alanında da hayatı çok kolaylaştıran çözümler sunmaktadır. Yüz yıllar içinde fazla bir değişim göstermemiş arşivcilik uygulamaları, dijital arşivleme ile beraber yepyeni bir boyut kazanmıştır. Dijital

Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi

Elektronik doküman ve arşiv yönetim sistemleri doküman ve belgeleri bilgisayar ortamına aktararak kayıt altına alan, onları güvenli şekilde saklayan ve gerektiği zaman kolayca bulunmalarını sağlayan sistemlerdir. Elektronik doküman ve arşiv

Standart Dosya Planı Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla; 2005/7