GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu

⌘K
 1. Ana Sayfa
 2. Dokümanlar
 3. GreenDocs 5 Kullanım Kıla...
 4. Kullanıcı Yönetimi
 5. Erişim Kontrol Listeleri ve Yetkilendirme

Erişim Kontrol Listeleri ve Yetkilendirme

Yetkilendirme erişim kontrol listeleri yoluyla olur. Bir kullanıcı grubuna belirli rol (işlev gurubu) belirli dosya planı kalemi için veya belirli spesifik bir varlık için atanarak yetkilendirme yapılmış olur. Bu ekran sistemde mevcut erişim kontrol listesi kayıtlarını gösterir. Bu sayede sistemin yetki matrisi tek bakışta görülmüş olur.

 1. Erişim kontrol listesine bağlı olan Kullanıcı Grubu, Roller, Gizlilik Seviyesi, Dosya Planı ve Varlıklar bu ekranda listelenir. Kullanıcı grubu ve roller içerisinden pasif olanlar turuncu renkte, silinmiş olanlar kırmızı renkte gözükür.
 2. Sütun bazlı arama yapılacaksa bu alan kullanılır.
 3. Ekrandaki listeyi excele çıktı almak için kullanılan kısımdır.
 4. Ekrandaki erişim kontrol listesinde arama yapmak için kullanılan kısımdır.
 5. Seçili erişim kontrol listesinde düzenleme yapmayı sağlayan kısımdır.
 6. Seçili erişim kontrol listesini silmeye yarayan kısımdır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?