GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu

⌘K
 1. Ana Sayfa
 2. Dokümanlar
 3. GreenDocs 5 Kullanım Kıla...
 4. Masaüstü Uygulaması
 5. Web Servis Entegrasyonu

Web Servis Entegrasyonu

1.Giriş

 1. Kullanıcı 1 no’lu butona tıklayarak web servis konfigürasyon sayfasını açar.

 

2.İlk Bakış

 1. 1 numara ile gösterilen alan method listesini açar.
 2. 2 numara ile gösterilen alan servis bilgileri alanını açar.
 3. 3 numara ile gösterilen alan servis içeriği bilgilerini açar.
 4. 4 numara ile gösterilen alan dosya planını açar.

 

3.Servis Bilgilerini Öğrenme

 1. Tüm pencereler açıldığında ayar ekranı şekilde gibi gözükür.
 2. Kullanıcı ayar yapmadan önce ilgili servisteki ilgili methodun bilgisini almalıdır.
 3. Kullanıcı 1 numaralı servis bilgileri alanını açar.
 4. Kullanıcı 2 numaralı alana web servis urlsini ?wsdl eki ile beraber yazar.
 5. Kullanıcı 3 numaralı alana web servis adını yazar. Bu ada ilgili servisin wsdl ından ulaşılabilmektedir.
 6. Kulllanıcı 4 numaralı alandan ilgili web servisin türünü seçer.
 7. Kullanıcı Servis Getir butonuna tıklayarak ilgili sevisi çağırır.

 1. Kullanıcı servis getir dedikten sonra şekildekine benzer bir sonuçla karşılaşır.
 2. 1 numaralı alan ilgili servise ait method listesini içeren alandır. Kullanıcı indeksleme esnasında çağırmak istediği methodu burdan seçerek bilgilerine ulaşabilir.
 3. Kullanıcı bir method seçtikçe 2 ve 3 numaraları alanlar değişir. Bu alanlar seçilen methoda özgü alanlardır.
 4. 2 numaralı alanda methodu çağırmak için istenilen parametreler gözükmektedir.
 5. Gridde sıralanmış olan değerlerdeki ilk ifade parametrenin tipini ifade eder. İkinci ifade ise parametrenin adını. Örn: Int32 tip, value olarak isimlendirilen ise paratmetrenin adıdır.
 6. 3 numaralı alandaki bilgiler metodun dönüş parametrelerini ifade etmektedir.
 7. Gridde sıralanmış olan değerlerdeki ilk ifade parametrenin tipini ifade eder. İkinci ifade ise parametrenin adını.Örn: System.String tip, Name olarak ifade edilen ise property adıdır.
 8. Kullanıcı bu bilgileri web servis ayarlarını yaparken kullanacaktır.

 

4.Entegrasyon Ayarı Yapma

 1. Kullanıcı ilk kez ayar yapacak ise öncelikle yapması gereken iş 1 numara ile gösterilen dosya planından indeksleme yapılacak seriyi seçmektir. Web Servis ayarları seriye özgüdür.
 2. Eğer o seriye ait önceden yapılmış bir web servis ayarı varsa ekranda gözükecektir.
 3. Dosya planından ilgili seri seçildikten sonra Kullanıcı 2 numaralı New adlı butona tıklayarak yeni bir servis oluşturur.
 4. Kullanıcı 3 numaralı alana servis adını yazar. Bu alanın servis bilgileri kısmındaki servis adı ile aynı olması daha sağlıklıdır.
 5. Kullanıcı 4 numaralı alana servis url sini yazar. (?wsdl eki olmadan)
 6. Kullanıcı 5 numaralı alandan servis tipini seçer. WCF veya ASMX servis tipleri mevcuttur.
 7. Kullanıcı 6 numaralı alana metod listesinden seçmiş olduğu metod adını yazar.
 8. Kullanıcı 7 numaralı alandan indeksleme esnasında hangi alanın enter tuşu sonrası tetiklenip ilgili alanları dolduracağını seçer. Örneğin No seçilirse indeksleme anında No alanı doldurulup  entera basıldıktan sonra ilgili alanlar doldurulur. (Hangi alanların doldurulacağı aşağıda ayarlanacaktır.)
 9. Kullanıcı 8 numaralı Save butonuna basarak ilgili servisi kaydeder.

 

 1. Her Servisin Input, Output alanları olur. Header alanı ise servisten servise değişir. Servis kısmından seçilen servisin Input, Output, Header Bilgileri Servis içeriği kısmında gözükür.
 2. Servis seçildikten sonra servis içeriği -> servis input kısmında New butonuna tıkladıktan sonra yukarıdaki durumla karşılaşılır.
 3. Kullanıcı Servis bilgileri kısmındaki bilgileri bu alanlara doldurur.
 4. Kullanıcı 2 numaralı alana parameter info alanındaki parametre adını yazar.
 5. Kullanıcı 3 numaralı alana parametre info alanındaki parametrenin değerini yazar. (Bu kısım parametrenin değeri belliyse doldurulur. Genellikle login işlemlerinde kullanılır. Eğer parametrenin değeri önceden belli değilse boş bırakılır.)
 6. Kullanıcı 4 numaralı alana ilgili parametrenin parameter info daki indeksini yazar. Örn: value adlı parametre için 0, password adlı parametre için 1 yazmalıdır.
 7. Kullanıcı 5 numaralı alanda ilgili parametrenin tipini seçmelidir. Örn: value parametresi için Int, password parametresi için String seçilmelidir.
 8. Kullanıcı 6 numaralı alanda bu parametrenin indeksleme esnasında hangi metadata alanında bulunacağını seçer. Değeri olan bir parametre ise bu alan bir şey ifade etmez.
 9. Kullanıcı Save butonuna basarak ilgili ServisInputunu kaydeder. Bu işlemler ParameterInfo kısmındaki her parametre için tekrar edilir.İşlem sonucu aşağıdakine benzer gözükecektir.

 1. Kullanıcı servis output alanında New butonuna basarak yeni servis outputu oluşturur.
 2. Kullanıcı PropertyInfo alanındaki alanlardan indexleme esnasında doldurmak istediği herhangi birtanesini seçerek Property adını 1 numaralı kısma yazar. Örneğin: Age adlı property i ilgili indeks alanına doldurmak istiyorsak 1 numaralı kısma Age yazıyoruz.
 3. Kullanıcı 2 numaralı kısımda ilgili outputun tipini seçer. Örneğin Age adlı Property için Integer seçmelidir.
 4. Kullanıcı 3 numaralı alanda ilgili outputun hangi metadata alanına doldurulacağını seçer.

 

 1. Eğer ilgili servis header kullanarak parametre alıyor ise kullanıcı servis header kısmını da doldurmalıdır.
 2. Kullanıcı servis header sekmesini açarak new butonuna basar.
 3. Kullanıcı 1 numaralı alana ilgili headerin key ini girer.
 4. Kullanıcı 2 numaralı alana ilgili headerin değerini girer.
 5. Kullanıcı save butonuna basarak ilgili headeri kaydeder.

 

6.Web Servis Metodunu Çağırma

 

 1. Kullanıcı 1 numaralı alana ilgili değeri girer. (1 numaralı alan ayar kısmında istenilen metodu çağıran alan olarak belirlenmiştir.)
 2. Kullanıcı değeri girdikten sonra Enter’a basarak istenilen web servisten istenilen metodu çağırır.
 3. Aşağıdaki görseldeki gibi 1 ve 2 numaralı alanlar otomatik olarak doldurulur.(Hangi alanların doldurulacağı yine önceki kısımlarda anlatıldığı gibi ayar kısmında belirlenmiştir.)

Nasıl yardımcı olabiliriz?