GreenDocs 5 Kullanım Kılavuzu

⌘K
  1. Ana Sayfa
  2. Dokümanlar
  3. GreenDocs 5 Kullanım Kıla...
  4. Varlık Arama – Karş...
  5. Çok Bölüm Oluşturma

Çok Bölüm Oluşturma

Çoklu Bölüm Oluşturma

1/ Kullanıcı varlık ekleme sayfasını açar.

2/ Yeni bir folder kaydı yapılması için Seri türü seçilir.

3/ Eğer Parent bir folder için birden fazla bölüm kaydı açılacaksa Çok Bölümlü seçeneği işaretlenir;

Açılan textbox içerisine kaç bölüm oluşturulacaksa onun değeri girilir. (Şimdilik min: 2 – maks: 5 olacak şekilde ayarlandı.)

4/ Kaydet tuşuna basılır ve işlem kaydedilir. Bu örnekte 3 bölüm oluşturduğumuz için bir folder’a bağlı VolumeNo değeri 1-2-3 şeklinde olan 3 tane Volume kaydı açılmış olur. VolumeNo 1 olan kayıt açık diğer bölümler ise kapalı olarak kaydedilir.

Not: Bu işlem için Çoklu Bölüm Oluştur yetkisine sahip olmak gereklidir.

Açık olan bölüme varlık kaydetme – Bölüm Açma ve Kapama

Çoklu bölüm oluşturulan varlık aranıp bulunur. Bu varlığa sağ-tık Varlık Ekle yapılır;

1/ Üst varlığa ait bölümler ve bölümlere ait bilgilerin görüntülendiği alandır.

2/ Aç butonuna basılarak Seçilen bölüm açılır ve Açık olan bölüm kapatılır. (Bunun için Bölüm Aç – Bölüm Kapat yetkilerine sahip olmak gerekmektedir.)

3/ Seçilen bölüme ait kayıtlar varsa bu kayıtları görüntülemek için bu butona basılır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?